Search
  • U.com Reporter

Att tänka på innan man flyttar utomlands

Updated: Jul 10, 2019

Att kunna bo och arbeta utomlands är en dröm för många, speciellt för den resglada och den äventyrslystne. Frilansa från en strand i Centralamerika, arbeta från ett café i New York eller programmera från lugnet på en grekisk ö. Drömmarna är oändliga.Inför en utlandsflytt är det däremot bra att ha lite kött på benen. Vad gäller egentligen? Vad har jag rätt till från Sverige? Får jag sjukvård? Skatt då? Måste jag skriva ut mig? Vad behöver jag låta Skatteverket veta? Måste jag kontakta UD?

Det finns en hel del saker att fundera kring och förbereda för den som funderar på att flytta utomlands, inte minst om du tänker bosätta dig utanför EU. Ju längre du bor utomlands ju fler olägenheter kan uppenbara sig, och vi överskattar ofta svenska myndigheter och deras koll över sina medborgare.

“Frilansa från en strand i Centralamerika, arbeta från ett café i New York eller programmera från lugnet på en grekisk ö. Drömmarna är oändliga.”


Socialt skyddsnät

Om du flyttar hem utan en fast anställning från ett land utanför EU/EES står du utan socialt skyddsnät. Du har alltså ingen rätt till sjukpenning, ersättning för arbetslöshet osv.


Arbetserfarenheter från utlandet

En annan sak att fundera på är hur det är att återvända till den svenska arbetsmarknaden som digital nomad. Vi har upplevt att arbetsmarknaden kanske inte värdesätter utlandserfarenhet i den mån den bör. Det kan vara bra att veta redan under tiden du är bosatt utomlands så att du kan förbereda dig för en hemflytt i tid.

Att rösta

Om du vill rösta i svenska valet kan du bara göra det på specifika platser och tidpunkter, vilket kräver en del planering då dessa ofta är belagda under ordinarie arbetstid samt att du inte kan rösta på valdagen utan detta måste ske i förväg.

Den demokratiska rättigheten att rösta i riksdags-, kommun- och Europaparlamentsval tillgodoses inte genom enbart den formella möjligheten att lägga sin röst. Det behöver också finnas rimliga möjligheter till det och bra information kring processen för alla, inte bara de som är bosatta i Sverige.

På Svenskar i Världen anser vi att e-röstning bör finnas som alternativ. Det skulle underlätta situationen för digitala nomader eller folk som av andra anledningar bor utomlands, men även för äldre eller funktionshindrade som för vilka det innebär en långt större ansträngning att ta sig till en vallokal eller postkontor. Nuvarande regering är dock inte öppen för en förändring utan vill hellre fortsätta med ineffektiva lösningar ”för det har vi ju alltid gjort”.

Att förnya ditt pass i utlandet

Om du vill förnya ditt pass kan du behöva resa över hela landet du är bosatt i för att göra det. Det kostar många tusenlappar att få ett pass utfärdat i utlandet, istället för ett fåtal hundralappar som det gör i Sverige. I vissa länder stämplas det dessutom flitigt i passen, och sidorna i det svenska passet är för många alldeles för få. Att exempelvis införa fler sidor i passet skulle underlätta för många svenskar som bor utomlands. Varför är det så mycket dyrare och krångligare i utlandet än i Sverige?

Register över svenska medborgare?

Trodde du för övrigt att Sverige hade koll på vilka som är svenska medborgare? Genom ett register eller liknande? Då har du dessvärre fel. Att som utskriven från Sverige bevisa sitt svenska medborgarskap kan vara långt svårare än du kan föreställa dig. Ett svenskt pass bevisar nämligen bara att du var svensk medborgare vid tiden då det utfärdades. Sannolikt kommer du ombes visa intyg från Migrationsverket. Ett sådant finns dock enbart om du immigrerat till Sverige; är du svenskfödd har Migrationsverket inga uppgifter om dig. Skatteverket har bara dina uppgifter via personuppgiftsregistret vilket innebär att om du inte har en folkbokföringsadress i Sverige finns du heller hos dem. Ni förstår problematiken.

25 views0 comments