Search
  • U.com Reporter

Förvirrad inför flytten hem till Sverige?!


När du bestämmer dig för att flytta hem till Sverige igen är det en del administrativa saker du behöver ta tag i, som t ex flyttanmälan, försäkringar, skola, jobb och överföring av pengar. Det kan också vara bra att förbereda sig mentalt på att vardagen kommer att förändras.


Läs denna artikel och ör mer tips och information besök även; Flytta till Sverige som svensk medborgare | Skatteverket Flytta till Sverige som utländsk medborgare | Skatteverket

Flytta till Sverige - Försäkringskassan

Flytta tillbaka till Sverige - Migrationsverket

Flytta tillbaka till Sverige | Tips för dig som återvänder | Movinga Checklista Generell


- Skriv in dig i Sverige samtidigt som du anmäler flyttanmälan i det land du tidigare bott i. Försök att överlappa så gott det går, för att inte hamna utanför systemet.

- Avsätt tid för administration i samband med att du flyttar tillbaka till Sverige.

- Besök Skatteverket för att anmäla att du vill flytta tillbaka, om du inte är folkbokförd i Sverige längre. Det gör du via ett personligt besök på ett av Skatteverkets servicekontor. Om du har familj som flyttar med dig till Sverige ska alla i familjen följa med till servicekontoret.

- Avsätt även tid för att ordna bostad, bank och annat som du behöver när du är tillbaka i Sverige.

- Se till att få hjälp av din arbetsgivare med allt du behöver för att flytta hem igen.

- Fråga ditt fackförbund om de kan hjälpa dig i flytten tillbaka.

- Ta reda på om du behöver säga upp dina utländska bankkonton när du lämnar landet.

- Ta reda på vad som gäller angående upphörande av visum och andra ev. tillstånd.

- Ta reda på hur du går tillväga för att anmäla att du inte längre ska vara skriven i landet.


Vissa saker bör du förbereda och planera i god tid innan du reser hem, andra saker kan du ta tag i först när du är på plats i Sverige.


Checklista skola


- Läs om det svenska skolsystemet och olika skolformer på Skolverket. Det kan vara bra om du behöver uppdatera dig. 

Välja skola i Sverige Planera i tid vilken skola barnen bör gå i när ni kommer hem till Sverige igen, och se över vad som behöver förberedas. Förutom vanliga kommunala förskolor och skolor finns internationella skolor som kan passa efter en utlandsvistelse. I och med det fria skolvalet i Sverige finns möjligheten att välja mellan både kommunala skolor och friskolor. Dessa skolor är dessutom avgiftsfria. Internationella skolor kan däremot ta ut avgifter.Sök på webbplatsen för den kommun ni ska flytta till för att hitta skolor. Bostadsområde, studier och pedagogik är tre delar som ni kan väga in i planerandet. Om ni inte gör något val själva så väljer er hemkommun en skola där det finns ledig plats. Förskola i Sverige Barnen går i förskolan fram tills att de fyller 5 år. Efter det börjar de en "förskoleklass" vilket är som en inskolning till grundskolan. Förskoleklassen brukar ibland kallas för 6-årsklass. Förskoleklassen ingår inte i skolplikten (som börjar vid 7 års ålder), men undervisningen sker på den tilltänka grundskolan och kan vara en bra invänjningsperiod. 

Grundskola i Sverige Från 6 års ålder börjar skolplikten för barn i Sverige. När ni väljer grundskola är det viktigt att se till barnens behov. Det kan handla om ifall barnen ska gå på en engelskspråkig skola, om de skulle trivas bättre i en mindre klass, i ett speciellt område, med en särskild pedagogik eller inriktning etc.  Behörighet för studier på gymnasieskola och högskola Om barnen är i högstadie- eller gymnasieålder är det extra viktigt att se till att de har rätt behörighet för att kunna studera vidare i Sverige. Om dina barn exempelvis har gått på high school i stället för ett svenskt gymnasium behöver de komplettera sin utbildning med ett betyg i svenska, för att komma in på svenska högskolor och universitet. Även International Baccalaureate, IB, kan behöva kompletteras med betyg i svenska och matematik. Betyg från utländska gymnasieutbildningar räknas om till den svenska intagningen. Hos Universitets- och högskolerådet kan du få en bedömning av en specifik utländsk utbildning för att se om den är jämförbar med en svensk utbildning. Hos skolverket kan du läsa mer om vad som krävs för att börja eller slutföra gymnasiet efter utlandsvistelse. Ett sätt att få behörighet i svenska är att göra Tisus, ett test i svenska för universitets- och högskolestudier. Testet kan man göra två gånger per år vid universiteten i Stockholm, Uppsala, Lund, Linköping och Umeå samt vid Malmö högskola. Dessutom går det i vissa länder att göra testet på svenska ambassader och konsulat men även svenska skolor.

Gör flyttanmälan i lagom tid  När du ska flytta tillbaka till Sverige behöver du ofta anmäla att du inte längre ska vara skriven i landet där du har bott. Det är viktigt att du gör detta i rätt tid, i samband med att du skriver in dig i Sverige igen – annars hamnar du utanför försäkringssystemet. Om något då skulle hända kan det innebära onödiga kostnader, för att du står utan försäkring. Försök alltså att planera din in- och utskrivning i respektive land så att du får de olika bekräftelserna nära inpå varandra.  Dokumentera vardagen i utlandet För att minnas platsen du bott på kan det vara bra att dokumentera vardagen i landet du nu lämnar; allt från att fotografera ditt kvarter till att skriva ned favoritställen och vardagliga sysslor kopplade till landet du nu bor i. Det kan kännas värdefullt längre fram. Spara resehandlingar och andra dokument knutna till hemflytten När du bokar din hemresa är det viktigt att du sparar alla dokument, med utresedatum och resehandlingar. De kan vara viktiga ur ett skatteperspektiv när du är tillbaka i Sverige igen, men också i landet du lämnar. Speciellt när det kommer till om du ska behålla din bostad i utlandet.   Avsätt tid vid hemkomsten för administration av folkbokföring, bank etc Avsätt tid för administration i samband med att du flyttar tillbaka. Om du inte är folkbokförd i Sverige behöver du anmäla till Skatteverket att du vill flytta tillbaka. Det gör du via ett personligt besök på ett av Skatteverkets servicekontor. Om du har familj som flyttar med dig till Sverige ska alla i familjen följa med till servicekontoret. Avsätt även tid för att ordna bostad, bank och annat som behövs när du är tillbaka i Sverige. 

Ta hjälp av din arbetsgivare Om du har varit utsänd av ett svenskt företag så ska du se till att få hjälp av din arbetsgivare med allt du behöver för att flytta hem igen. Du kan också vända dig till ditt fackförbund.

Planera ditt arbete och ekonomi vid hemkomsten Oavsett om du har ett jobb att komma tillbaka till eller ska söka nytt, kom ihåg att förbereda dig för att komma hem till arbetslivet i Sverige.

Söka nytt jobb i Sverige


Checklista Arbete - Samla ihop ev. referenser, intyg och engagemang och skriv ned dem i ditt CV.

- Sök jobb i Sverige så tidigt som möjligt. Det hjälper dig med återanpassningen till rutiner i det svenska samhället.

- Sök upp om det finns några nätverk eller internationella klubbar i Sverige du kan bli en del av. Det kan vara bra att träffa likasinnande för att utbyta erfarenheter och tips.

- Spara dina kontakter i utlandet och hör av dig emellanåt. De kan vara nyttiga att ha framöver. - Kontakta verksamheter du är intresserad att jobba på. Kontakta även rekryteringsföretag och skriv in dig på Arbetsförmedlingen. - Börja ditt jobbsökande direkt när du börjar planera att flytta tillbaka till Sverige. Lista vilka erfarenheter och kontakter du tar med dig från utlandet och gör en plan för hur du ska aktivera dig om du inte får jobb direkt.

Från anställning utomlands till anställning i Sverige Att flytta tillbaka kan vara en stor omställning, speciellt om du varit lokalanställd på en plats med en arbetskultur som skiljer sig från den svenska. Men arbetet hjälper dig också att snabbt komma in i det svenska samhället igen, med allt från rutiner till sociala nätverk.  Försök att söka jobb i Sverige så tidigt som möjligt. Skriv ned dina referenser från arbetet utomlands och ta kontakt med tilltänkta nya arbetsplatser och rekryteringsföretag. Skriv även in dig i Arbetsförmedlingen. Spara även dina kontakter i utlandet. Det kan vara nyttiga att ha framöver. Hör gärna av dig till dem emellanåt, för att inte tappa kontakten. Tillbaka till det svenska arbetslivet efter en utlandstid som medföljande För dig som varit medföljare är det viktigt att du samlar dina eventuella referenser, intyg och engagemang från utlandsvistelsen. Det kan vara allt från volontärarbete till föreningar, skola, styrelser med mera. De är bra att specificera i ditt CV för ett framtida jobb i Sverige. Redan när ni börjar planera att flytta hem kan det vara bra att ta kontakt med tilltänkta arbetsplatser, rekryteringsfirmor och Arbetsförmedlingen i Sverige. Ett arbete är inte bara bra för ekonomin utan arbetsrutiner hjälper även till med återanpassningen i den svenska vardagen. Förbered även ditt arbetsliv på att återvända Det är inte bara vardagen som behöver förberedas för en flytt tillbaka till Sverige. Förbered även ditt arbetsliv på att återvända, oavsett om du redan har en befintlig arbetsplats i Sverige eller om du ska söka ett nytt jobb när du kommer hem.

Hjälp med planering från din svenska arbetsgivare Du som varit utsänd av en svensk arbetsgivare bör få hjälp när det är dags att planera hemresan. Vilken hjälp du får beror på storlek på bolaget där du jobbar och vilka regler de har. Det du kan luta dig mot är kontraktet du skrev med din arbetsgivare innan du flyttade utomlands. Där kan du se vilka rättigheter och skyldigheter du och din arbetsgivare har inför din hemresa. Om du jobbar för ett mindre företag utan resurser och rutiner för utlandstjänstgöring, kan dock många av de praktiska bitarna ligga på dig.  Du kan också höra med HR-avdelningen eller personalavdelningen på ditt jobb. Hör vilken omfattning de kan bistå dig med hjälp, vad de har för rutiner och processer kring att ta hand om praktiska detaljer och kontakt med myndigheter. Se till att få en introduktion om du kommer tillbaka till din gamla arbetsplats Om du kommer tillbaka till samma arbetsplats du hade tidigare, så kan det ha skett stora förändringar sedan sist. Se till att du får en ordentlig introduktion om du har varit borta länge – kanske samma som du skulle ha fått om du hade varit nyanställd. Säg upp arbetsvisum i rätt tid För dig med ett arbetsvisum som ska sägas upp så behöver du rådgöra med din arbetsgivare eller den myndighet du fått arbetsvisumet beviljat ifrån. När arbetsvisumet sägs upp måste du oftast lämna landet, därför är det viktigt att veta när i tiden du ska göra det. Detsamma gäller visum för eventuell medföljande familj. Du kan även alltid vända dig till svenska ambassaden och höra vad som gäller. Skatt från utlandet Så fort du planerar att flytta hem är det viktigt att du börjar planerar dina inkomster. Det är viktigt för att du ska undvika dubbelbeskattning – i det land du nu bor i och Sverige som du ska flytta tillbaka till. För att undvika onödig beskattning är det viktigt att du listar eventuella inkomster från utlandet som du fortfarande kommer att ha kvar eller få när du är tillbaka i Sverige. Det brukar oftast röra sig om bostad och lön. När du har gjort det har du en uppsikt över vad som kan komma att dubbelbeskattas och kan då försöka styra det med din arbetsgivare och datum för flytten. Du kan läsa mer om hur du undviker dubbelbeskattning hos Skatteverket. Sveriges skatteavtal Sverige har skatteavtal med flera länder. De avtalen kan du dra nytta av när du är skattskyldig för samma inkomst i Sverige som i landet du flyttat ifrån. En del länder har som regel att skattskyldigheten upphör så fort du lämnar landet, medan du hos andra kan vara skattskyldig i flera år efter att du kommit hem. Vad du har för kvarvarande skattskyldighet varierar helt enkelt från land till land. Hör med Skatteverket vad som gäller för dig och eventuellt din familj. Skatt som medborgare i USA För dig som bor i USA kan det vara bra att veta, att som medborgare och så kallad green card holder”, så beskattas du oavsett om du bor i landet eller inte. Så om du skulle flytta kan du räkna med att betala amerikansk skatt så länge du har kvar ditt medborgarskap och green card. 

673 views0 comments