Search
  • U.com Reporter

Spanien fortsätter att vara i topp för utlandssvenskar

Updated: Jul 10, 2019

Spanien är det mest populära Medelhavslandet för svenska utlandspensionärer: Här var 6 418 bosatta under förra året. Men doldisen Malta är ett toppalternativ för att dryga ut pensionen. 


Om ett par månader är det dags för svenska utlandspensionärer att skicka det årliga levnadsintyget till Pensionsmyndigheten – som då kan kartlägga i vilka länder som det finns flest svenska pensionärer. 

Spanien – ohotad etta bland Medelhavsländerna

“Kombinationen av bra klimat och plånboksfrågan ger en ganska stor fördel, om man bor i Spanien eller på Malta”

2017 var Spanien det överlägset populäraste alternativet bland Medelhavsländerna med 6 418 svenska pensionärer. 

Turistmål blir till bostadsort


– Jag tror det beror på att det är ett klassiskt resmål där många har varit på semester. Och spanjorerna har varit duktiga på att bygga mycket fastigheter och exploatera sin kust. Det är många flygavgångar och relativt billigt, säger Göran Andersson, som är grundare och vd för sajten Sparsam Skatt, som ger råd och hjälp till svenskar som vill flytta utomlands efter pensionering. 

Under årets första tre månader köpte svenskar drygt 1100 stycken bostäder i Spanien, enligt en rapport från spanska inskrivningsmyndigheten Registradores som släpptes i maj. Vilket är rekordnotering för kvartal. 

Spara pengar

“Be original, show off your style, and tell your story.”

Frida pensionerar sig i Spanien vid 65 års ålder. Frida har haft en mycket välavlönad chefstjänst inom kommunen och räknar med att den kommunala tjänstepensionen uppgår till 22 000 kronor per månad. Frida saknar privat pensionssparande och beräknar den allmänna pensionen till 15 000 kronor per månad.

Pensionen ökar med ungefär 45 000 kronor årligen efter skatt. Det behagliga klimatet får Frida på köpet. Hon får dessutom lägre kapitalvinstbeskattning och den så kallade 10-årsregeln är i Spaniens avtal med Sverige nedsatt till noll (0) år. Frida tillhör förvisso gruppen höginkomsttagare men även om du har låg pension kommer du att få mer kvar i plånboken efter skatt om du pensionerar dig i Spanien. Detta förutsätter givetvis att du utnyttjar de legala regler som finns och att planeringen sker på ett bra sätt. 


Även om det är billigare att leva i Spanien, och skattesystemet gör att du får mer i plånboken, finns det andra länder som är betydligt snällare mot hushållsekonomin. 

Malta

Det lilla öriket Malta utanför södra Italien har ett fint klimat, har som tidigare brittisk koloni engelska som förstaspråk och ligger tre till fyra timmars flygresa från Sverige. 

Dessutom är landet väldigt gynnsamt för dem som har goda pensionsinkomster. 

– Om man flyttar till Malta kan man välja mellan två olika skattesystem. Antingen är man vanligt skattskyldig och kallas då för "ordinary resident", och skattar efter en tabell upp till 35 procent och det är ofta ganska låg skatt i det systemet, säger Mattias Göransson.


Leif är 62 år och flyttar till Malta och ansöker om det nya MRP-programmet. Leif lyfter allmän pension (15 000 kronor /månad) och har dessutom ett tjänstepensionskapital från privat sektor om totalt åtta miljoner kronor. Leif väljer att ta ut sin tjänstepension under fem års tid. Förutom att kunna njuta av sol och värme minskar även skatten drastiskt. Under de fem år som Leif lyfter sina tjänstepensioner minskar skatten med totalt drygt tre miljoner kronor jämfört med om han pensionerat sig i Sverige. Malta lämpar sig således utmärkt för att tillämpa det som vi kallar pensionsmaximering, d v s att lyfta dina pensioner på kort tid. 

 Beskattning enligt ovan bygger på rådande dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Malta och förutsätter att fullständig utflyttning skett, så att du saknar väsentlig anknytning till Sverige. Undantag från ovanstående regler förekommer, bland annat beroende på medborgarskap. 


MRP

Står för Malta Retirement Program. 

Programmet vänder sig i första hand till dig som vill pensionera dig på Malta. Av din inkomst som är beskattningsbar på Malta skall minst 75 % utgöras av pensionsinkomst. Den fasta skattesatsen uppgår till 15 %. Lägsta årliga skatt är EUR 7500 (ensamstående person) respektive EUR 8000 (gifta makar). Du betalar följaktligen det högsta av 15 % av inkomst eller det fasta beloppet. 

Kraven för att få MRP-status:

Du måste vistas minst 90 dagar per på Malta (i genomsnitt per femårsperiod)

Du får inte vistas mer än 183 dagar per år i ett annat enskilt land

Du måste omfattas av sjukvård

Ansökningsavgift EUR 2500 för MRP-status

Du måste även skaffa en bostad på Malta som uppfyller vissa krav:

Om du köper en bostad på Malta skall priset uppgå till minst EUR 275 000

Om du hyr bostad på Malta skall hyran uppgå till minst EUR 9600 per år 


Men Malta har även ett skräddarsytt skattesystem för inflyttade pensionärer med bättre inkomster. 

– Har man stora pensioner kan man i stället välja något som heter "Malta Retirement Program", ett program som är anpassat för blivande pensionärer. Och då skattar man bara 15 procent, men man har en fast, årlig minimiskatt på 7 500 euro för en ensamstående person och 8000 euro för gifta makar.  

30 views0 comments