Search
  • U.com Reporter

Tillfälligt förbud mot resor till Sverige - Vad gäller för oss utlandssvenskar och våra familjerFöljande är undantagna från inreseförbudet:

  • svenska medborgare

  • familjemedlemmar till svenska medborgare som jobbar för ett svenskt företag, en svensk myndighet eller en internationell organisation utomlands, om arbetsgivaren kallat hem arbetstagaren och/eller dennes medföljare

  • medborgare i en annan EES-stat, Storbritannien eller Schweiz, eller familjemedlemmar till en EES-medborgare eller medborgare i Storbritannien eller Schweiz, som ska återvända hem

  • personer med uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Sverige eller EU, som ska återvända hem

  • personer som har giltig nationell visering för inresa i Sverige, som ska återvända hem.

Utlänningar som har särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige kan undantas, t.ex.

  • hälso- och sjukvårdspersonal

  • personer som arbetar med transport av varor, t.ex. mat och mediciner

  • av- och påmönstrande sjömän samt yrkeschaufförer vars fordon och last redan finns i Sverige

  • personer med trängande familjeskäl.

Svenska gränskontrollanter avgör hur undantagen ska tolkas och vilka beslut som ska fattas. Läs mer om inreseförbudet på polisens hemsida.


UD avråder från resor till alla länder

UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder. Anledningen är den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den osäkra situationen som råder för resande. 

I de länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller de besluten. Beslutet om avrådan till alla länder gäller till och med 15 juni. Därefter kommer en ny bedömning kommer att göras.

UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00. För akuta konsulära nödsituationer når man som vanligt UD:s konsulära nödjour på: 08-405 50 05.

Vilka regler gäller i andra länder?

Flera länder inför nu olika åtgärder med kort varsel för att begränsa smittspridning. Det kan vara exempelvis inrese- och karantänsbestämmelser som påverkar möjligheten att komma in eller vistas i landet. På Sweden Abroad ger Sveriges ambassader och konsulat aktuell reseinformation till svenskar utomlands.

556 views0 comments