Search
  • U.com Reporter

Utlandssvenskar är lyckligare

Varje år utvandrar personer motsvarande en medelstor kommun, som Borlänge eller Skövde, från Sverige. En ny undersökning visar att de svenskar som bosatt sig utomlands är lyckligare än de som bor i Sverige.

Antalet personer som emigrerar ökar stadigt. Och svenskarna utvandrar mer än någonsin. Under 2014 emigrerade 51.237 personer folkbokförda i Sverige från landet, vilket är mer än under den stora Amerikautvandringen under 1800-talet.

Nu flyttar vi inte på grund av missväxt. Men trots våra goda livsmöjligheter, höga medelinkomst, och avancerade välfärdssystem strävar utlandssvenskarna fortfarande efter lycka och framgång visar den enkätundersökning som SOM-institutet vid Göteborgs universitet skickat till utvandrade svenska medborgare.

Av de 2.668 personer som deltagit i undersökningen uppger de flesta att de blev förtjusta i landet eller lockades att förverkliga en dröm snarare än att de inte trivdes med sitt liv i Sverige.

Och lyckliga verkar de vara. 51 procent svarar att de är mycket nöjda med sina liv, jämfört med 38 procent bland motsvarande grupp i Sverige.

”Dock har vi inte lyckats reda ut frågan om de som utvandrar från Sverige redan är en grupp som är mer välmående jämfört med befolkningen i stort eller om utvandringen påverkar deras välmående i någon riktning”, säger Maria Solevid undersökningsledare på SOM-institutet.

Största skillnaden mellan personer boendes i Sverige och utlandssvenskarna är att utlandssvenskarna har högre utbildningsnivå, 58 procent har högskole- eller universitetsexamen. Siffran är 32 procent i Sverige.

Undersökningen visar att den typiske emigranten tillhör en etablerad samhällsgrupp så till vida att de klarar sig mycket bra på sin inkomst respektive i högre grad är tjänstemän med arbetsledande funktioner.

Mäns vanligaste orsak till flytt är förvärvsarbete följt av att partner eller släkt bodde i landet. För kvinnor är ordningen den omvända.

”Ett slående resultat är att män i betydligt högre grad utvandrar för att arbeta medan kvinnor oftare har partner eller släkt boende i landet, alternativt är medföljande. Anledningarna bakom utvandring ser alltså väldigt olika ut för kvinnor och män”, säger Maria Solevid.

De flesta som flyttade på grund av förvärvsarbete var anställda på ett företag eller en myndighet, tio procent var egenföretagare.

”Svenska utlandsröster” släpptes under måndagen av Göteborgs universitet. Boken består av sammanlagt 14 kapitel där utlandssvenskarnas åsikter om samhälle, medier och politik sammanställts och analyserats.

Källa: DI


32 views0 comments