Search
  • U.com Reporter

Vård i Sverige om man är utlandssvensk

Sammanfattning

Med utlandssvenskar menas svenska medborgare som är bosatta utomlands. Som utlandssvensk är man i regel inte försäkrad i Sverige, utan i det land där man bor och arbetar.


Utlandssvenskar i EU, EES-land och Schweiz

Kort om man är försäkrad i ett EU-land

Om man bor i ett EU-, EES-land eller Schweiz kan man få nödvändig vård på samma villkor som de som är försäkrade i Sverige. Men då krävs att man är försäkrad i det land man bor i och har ett EU-kort när man söker vård i Sverige. Om man är försäkrad i Danmark, Finland, Norge, Färöarna eller Island räcker det med att kunna visa legitimation och kunna uppge sin adress.

För att få planerad vård i Sverige behöver man ett förhandstillstånd från det land man är försäkrad i. Är man försäkrad i ett EU- eller EES-land kan man också komma till Sverige för att söka vård utan tillstånd. Då betalar man hela kostnaden själv och ansöker i efterhand om ersättning för vårdkostnaderna i det land man bor. Hur stor del av kostnaden som ersätts beror bland annat på vad motsvarande vård kostar i landet där man är försäkrad.

För att få planerad vård i Sverige behöver man ett förhandstillstånd från det land man är försäkrad i. Är man försäkrad i ett EU- eller EES-land kan man också komma till Sverige för att söka vård utan tillstånd. Då betalar man hela kostnaden själv och ansöker i efterhand om ersättning för vårdkostnaderna i det land man bor. Hur stor del av kostnaden som ersätts beror bland annat på vad motsvarande vård kostar i landet där man är försäkrad.

Är man pensionär med svensk pension och är bosatt i ett annat EU-land har man rätt till all vård i Sverige till svensk patientavgift. Då behöver man ett intyg från Försäkringskassan i Sverige om att man har rätt till förmånerna.

Är man försäkrad i Sverige och studerar i ett annat EU-, EES-land eller Schweiz har man rätt till vård till svensk patientavgift när man är på besök i Sverige. Den rätten har man även om man har blivit avregistrerad från folkbokföringen, men då ska Försäkringskassan utfärda ett intyg.

Är man bosatt i Monaco eller Andorra och söker planerad vård i Sverige får man betala hela sjukvårdskostnaden själv.


Utlandssvenskar från länder utanför Europa

Akut vård till svensk patientavgift

Om man är utlandssvensk, bosatt i ett land som inte är EU-, EES-land eller Schweiz, har man rätt att få akut sjukvård till svensk patientavgift.

Är man svensk medborgare bosatt i Kanada, Nya Zeeland, USA eller Australien betalar man hela sin vårdkostnad om man söker planerad vård i Sverige. Är man svensk medborgare och bosatt i något annat land och vill ha planerad vård utan att betala allt själv krävs att man söker vården i det landsting man var folkbokförd i när man flyttade från Sverige. Annars får man betala hela vårdkostnaden.

När man söker vård måste man kunna styrka sitt medborgarskap med ett svenskt pass.Utlandssvenskar med uppdrag utomlands

Svenskar som arbetar på vissa svenska uppdrag utomlands, till exempel präster, missionärer och biståndsarbetare, får både akut, nödvändig och planerad vård till samma avgift som de som är försäkrade i Sverige. Det gäller också för personer som arbetar utomlands för svenska myndigheter, och deras familjer.

98 views0 comments