Sajtregler

* Inget kränkande innehåll

* Ingen publicering av skyddat material

* Inget spam eller gratis reklam

* Admins beslut gäller och går ej att överklaga

* Vänligen håll en trevlig ton

Våra ledord LOVE, PEACE AND UNDERSTANDING

Friendship

Hela vår policy

 

Här på sajten önskar vi god stämning vilket innebär att vi håller oss till sympatiska inlägg utan någon politisk agenda.
 

Lite enkla regler:
 

* Medlemmar som lägger upp rasistiska uttalanden, uttalar sig nedsättande mot en annan medlem p g a etnicitet, sexuell läggning eller liknande riskerar att utan förvarning bli uteslutna från gruppen.
 

* Medlemmar som publicerar politiska inlägg som inte direkt berör oss utlandssvenskar riskerar att utan förvarning få sitt inlägg bortplockat och kan även i vissa fall även bli uteslutna ur gruppen.
 

* Inlägg som uppenbart är av negativ karaktär kommer att plockas bort.
 

* Medlemmar som bidrar till en negativ stämning kommer att plockas bort.
 

* Spam och alla som spammar gruppen plockas bort direkt.

* Du är välkommen att vid något enstaka tillfälle länka till din blogg om den handlar om något som rör gruppens syfte.

* Admin förbehåller sig rätten att utan förvarning plocka bort inlägg och medlemmar om så anses nödvändigt.